آرام بندی که برای درب ورودی منزل و آپارتمان ها نصب میشود باید بعد از باز کردن درب هیچ فشاری به درب نیاورید ینی درب را در جهت بسته شدن هل ندهید چون در این صورت فشار زیادی به جک می آید و باعث خراب شدن و روغن ریزی جک میشود و در این حالت جک آرام بند درب شما خراب شده و باید تعویض گردد 
بهتر است پس از باز کردن درب آن را رها کرده تا درب با فشار آرام بند بسته شود. اگر آرام بند درب شما قبل را نمیبندد به شما پیشنهاد میکنیم آرام بند با قدرت و بهتری را خریداری کنید تا از بسته شدن درب خود مطمئن شوید
آرام بند پیشنهادی ما برای درب های ورودی نفر رو آرام بند ان اچ ان ژاپن می باشد nhn این آرام بند در مدل ها و سایز های مختلف با کیفیت عالی و سه سرعته سه زمانه می باشد که به راحتی و با فشار نهایی درب شما را می بندد 
آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند درب آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند در آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند ورودی ساختمان آرام بند ورودی ساختمان آرام بند ورودی ساختمان آرام بند ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند درب ورودی ساختمان آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn آرام بند nhn جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند جک آرام بند آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند کینگ آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل آرام بند درب منزل